Spotlight

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Inhoud syndiceren

Medezeggenschapsraad

Welkom op de pagina van de MR van De Oranjerie. Als MR hebben we de taak om het beleid van De Oranjerie en het management te ondersteunen op beleidsniveau. We proberen hiermee De Oranjerie een fijne en goede school te laten zijn voor alle kinderen, ouders en leerkrachten.

Onze oudergeleding bestaat uit: Martine Fluitman, Emile Aanen en twee nog te kiezen leden .

De teamleden die zitting hebben in de MR zijn: Patricia v.d. Bos, Heleen Ekkelenkamp, Jeanine Jabroer en Marco van Veen.

Middels de website wordt u op de hoogte gehouden van onze vergaderpunten en vergaderdata. Mocht u tips, vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u een mail sturen naar mr@oranjerie.unicoz.nl. Wij horen graag van u!

volgende vergaderdatum schooljaar 2015-2016

- donderdag 22 september 2016