Spotlight

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Inhoud syndiceren

Ouderraad

Beste ouders/verzorgers van de Oranjerie.

Graag vragen wij een ogenblik van uw tijd om de ouderraad van de Oranjerie aan u voor te stellen.
Allereerst willen wij proberen een antwoord te geven op de veel gestelde vraag:

Wat doet de ouderraad (OR) nu eigenlijk op de Oranjerie?

De OR is een groep van (onbetaalde) vrijwilligers die meewerken aan het mogelijk maken van activiteiten op de Oranjerie. Tevens is de doelstelling van de OR het op zo zinnig mogelijk manier besteden van de vrijwillige ouderbijdrage die elk schooljaar door u wordt betaald.

Wij ondersteunen het onderwijzersteam en de directie op hun verzoek zowel financieel als fysiek bij de voorbereiding en uitvoering van (feestelijke) gebeurtenissen tijdens het schooljaar. Wij hebben daartoe o.a. de volgende commissies in het leven geroepen:

Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, Zomerfeest, Schoolreis, Sportdag, Theater, Afscheid groep 8 en Lustrum.

Deze commissies bestaan uit leerkrachten en leden van de OR . Met elkaar proberen we elke gelegenheid tot een leerzame en leuke ervaring voor onze kinderen te maken.

Wij proberen het motto van onze school “tijd voor talent” tot uitdrukking te laten komen.

Zoals u begrijpt vragen deze activiteiten veel tijd en energie. Daarom zult u regelmatig een briefje of mailtje van ons tegenkomen waarin we u vragen om uw hulp. Zonder uw hulp zijn al deze activiteiten haast onmogelijk uit te voeren. Wij zijn ons ervan bewust dat veel ouders, net als wij, fulltime of parttime werken en dat u niet altijd beschikbaar bent. Daarvoor hebben wij alle begrip. Indien u mee wilt helpen is het altijd mogelijk om aan te geven wanneer u wel beschikbaar bent en wij zullen uw hulp altijd met beide handen aangrijpen. Tenslotte kunnen we alleen MET ELKAAR deze school tot de gave school maken die wij voor ogen hebben.

Op dit moment bestaat de OR uit 6 leden, wij zullen ze kort aan u voorstellen:

  • Voorzitter; Audrey Diazoni,  moeder Angel 
  • Penningmeester; Isa Diepenhorst, moeder Paskal 
  • Penningmeester; Marjolein Haars, moeder Aniek 
  • Lid; Lisette de Konink, moeder Nikay
  • Lid; Tessa Molenaar, moeder Gaby 
  • Lid; Matthea van Leeuwe, moeder van Hugo
  • Lid; Evita Nort, moeder van Noa en Aidan
  • Lid; Josien Post, moeder van Isa, Roos en Koen

U mag ons altijd aanspreken. Mailen kan ook, ons e-mail adres is: or@oranjerie.unicoz.nl

Wij kunnen momenteel nog nieuwe leden gebruiken. Bent u geïnteresseerd in deelname aan de OR dan horen wij het graag.

Audrey Diazoni         Marjolein Haars         Isa Diepenhorst

Lisette de Konink      Tessa Molenaar