Nieuwe teamkamer De Oranjerie
5 maart 2018
Grote opkomst Kom in de Klas
16 maart 2018

Betaling ouderbijdrage

Een flink aantal ouders van De Oranjerie heeft de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar voldaan. Daar zijn we blij mee omdat onze ouderraad het geld gebruikt om gave activiteiten voor onze kinderen te organiseren. Daarnaast geven ze onze kinderen bij speciale gelegenheden een presentje of aandenken. Uw bijdrage is nodig om dit voor alle kinderen te kunnen doen.  Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben hebben betaald, wilt u dan € 25 overmaken naar IBAN NL93 ABNA 0478 3122 88 ten name van Ouderraad Prot. Chr. Basisschool De Oranjerie. Graag onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

X