De firma 3D&co is officieel gestart
7 september 2018
Inschrijven voor de Talentweek
18 september 2018

Toestemming gebruik beeldmateriaal van onze kinderen

U heeft van ons een formulier ontvangen waarin u kunt aangeven of wij als Oranjerie wel of geen gebruik mogen maken van beeldmateriaal van uw kind. Een groot aantal Oranjerieouders heeft dit formulier inmiddels weer ingevuld ingeleverd op school.  Mocht u dit nog niet hebben gedaan dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Dank voor uw medewerking.

X