Creatieve informatieborden
30 november 2018
De Oranjerie scoort een Goed!
4 december 2018

Oranjerie kerstkoor

Donderdag starten de repetities van het kerstkoor.
Kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen zich vandaag nog opgeven als ze het leuk vinden om mee te doen!

Opgeven bij juf Saskia via saskia.verwoerd@oranjerie.unicoz.nl

X