De fasen van groepsvorming op De Oranjerie
1 september 2019
Groep 1/2A, 1/2D en de groepen 4 uitgang boven bij de sporthal
2 september 2019

Ouders in de bovenbouw

Meisje kleurt terwijl ouder kijkt

Afwezigheid ouders in de lokalen bovenbouw 

Met ingang van schooljaar 2018/2019 brengen de ouders van leerjaar 6 tot en met 8 hun kinderen niet meer ‘s morgens naar het lokaal. Dit om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen en ervoor te zorgen dat leerkracht en leerlingen tussen 8.30 en 8.45 uur alle aandacht voor elkaar hebben. 

Afname betrokkenheid ouders in leerjaar 6 t/m 8 

Een aantal ouders heeft in gesprekken met de directie en MR aangegeven de bovenstaande doelen te onderschrijven maar zich wel veel minder betrokken te voelen bij de leerjaren 6 tot en met 8 en daarmee bij De Oranjerie. Ze geven aan dat juist die betrokkenheid tussen ouders en De Oranjerie één van de sterke punten van onze school was. We willen onze bovenbouwouders met ingang van dit schooljaar meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen op school en de groepsprocessen. Daartoe stellen we ze één keer per week in de gelegenheid om hun kind naar het lokaal te brengen 

 Aanwezigheid ouders in de lokalen bovenbouw 

Op een dag dat de bovenbouwouders hun kind naar de klas brengen is het de bedoeling dat de kinderen tijdens tussen 8.30 en 8.45 uur over  de onderstaande leer- en ontwikkelgebieden vertellen. Ook kunnen de kinderen laten zien waar ze individueel of met de groep aan werken.

Om alle ouders in de gelegenheid te stellen hun kind naar de klas te brengen, hebben iedere week voor een andere dag gekozen.We vragen ouders het onderstaande schema te volgen bij het naar de klas brengen van hun kind:

Week 1 – donderdag 5 september:   Forming* – 1e fase van groepsvorming 

Week 2 – maandag 9 september:     Snappet – rekenen 

Week 3 – woensdag 18 september:  Leren Zichtbaar Maken – de drie vragen 

Week 4 – vrijdag 20 september:      Norming* – 2e fase van groepsvorming- week tegen het pesten                

Week 5 – maandag 30 september:   Schoolpoort 

Week 6 – woensdag 9 oktober:        Storming* – 3e fase van groepsvorming 

Week 7-  donderdag 17 oktober:      Leren Zichtbaar Maken – de drie vragen 

Week 8- 21 t/m 25 oktober:        herfstvakantie 

* zie voor verdere uitleg  ons bericht over de fasen van Groepsvorming op onze website of in de schoolapp

X