Meester Gert 65 jaar
3 september 2019
Herinnering: betaling schoolreis
6 september 2019

Sociaal Emotioneel Leren op De Oranjerie

Sociaal Emotioneel Leren

 

Ook dit schooljaar staat de groepsvorming centraal.  De activiteiten die plaatsvinden tijdens de fasen van groepsvorming dragen bij aan een goed pedagogisch klimaat en verkleinen de kans op ongewenst gedrag.

Naast de aandacht voor groepsvorming gaan we vanaf dit jaar werken met Sociaal Emotioneel Leren (SEL).  De ontwikkeling op rekenen, taal en lezen is zeer belangrijk maar kan niet zonder Sociaal Emotioneel Leren. De sociale en emotionele vaardigheden zijn belangrijke levensvaardigheden.

SEL is het proces waarbij leerlingen noodzakelijke kennis, attituden en vaardigheden verwerven en toepassen. Met als doel beter te worden in het omgaan met zichzelf en de ander. SEL bestaat niet alleen uit het geven van lessen over sociale en emotionele competenties, maar ook over het flexibel en effectief inspelen op situaties in diverse contexten in en buiten de school.  Het gaat om levensvaardigheden waarmee we onszelf, onze vriendschappen en ons leven vormgeven. Het aanleren van SEL-competenties kan bijdragen aan het welbevinden van kinderen en aan de realisatie van een veilige leer- en leefomgeving binnen de school.

De vaardigheden worden weggezet in 5 competentiedomeinen.  Deze zijn onderverdeeld in drie groepen: ik-competenties, jij-competenties en wij-competenties.

Ik-competentie: 

 • Herkennen van de signalen van ons lichaam (hoofdpijn, spierpijn, transpiratie)
 • Emotietaal gebruiken om emoties te controleren of te doven
 • Strategieën inzetten om beter om te gaan met heftige emoties

Hij-competentie: 

 • Empathie (Wat denkt en voelt de ander?)
 • Lichaamstaal
 • Sociale vaardigheden

Wij-competentie: 

 • Normen en waarden
 • Morele vraagstukken
 • Probleemoplossende vaardigheden

 

Voor het werken met Sociaal Emotioneel Leren en het spreken van dezelfde taal binnen school hebben wij de volgende drie afspraken.

 • Wij zijn goed voor onszelf.
 • Wij zijn goed voor elkaar.
 • Wij zijn goed voor onze omgeving.

 

Heeft u vragen of opmerking hierover dan kunt op contact opnemen met:

Lianne Raateland-Steenvoorden (lianne.steenvoorden@oranjerie.unicoz.nl)

Coördinator Sociale Veiligheid

X