De eerste schoolweek
6 september 2019
Schoolweek 2
10 september 2019

De Oranjerie maakt Leren Zichtbaar

Leren Zichtbaar Maken

Leren Zichtbaar Maken is de vertaling van Visible Learning van John Hattie. John Hattie is een onderwijswetenschapper die de uitkomst van zijn meta-analyses heeft verwerkt in het boek Visible Learning. Hij heeft onderzoek gedaan naar wat welke invloed heeft op de leerprestaties van kinderen. Bijna alle dingen die we als leerkrachten doen, hebben een positief effect op het leren van kinderen. Hattie daagt ons uit om te streven naar een effect dat groter is dan wat kinderen in een jaar gemiddeld groeien.

Op De Oranjerie werken we inmiddels met verschillende dingen die een groot effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. Zo maken we de lessen zo helder mogelijk, door duidelijke leerdoelen te delen met de leerlingen. Aan de hand van succescriteria geven we onze leerlingen handvatten om de doelen te behalen. Succescriteria maken duidelijk wanneer je een doel behaald hebt of wat je kunt doen om het doel te halen.

Ook maken we naast toetsen steeds meer gebruik van formatieve evaluatie, waardoor de leerlingen meer inzicht krijgen in hun ontwikkeling en ervaren dat ze daar zelf invloed op hebben. Dit zorgt voor gemotiveerde en betrokken leerlingen. Formatief evalueren houdt in dat er in de klas veel aandacht besteed wordt aan het groeiproces. Steeds wordt er met de kinderen gekeken waar ze staan ten opzichte van de leerdoelen en wat ze nodig hebben om de volgende stap te zetten. Er wordt tijdens het leren gebruik gemaakt van gerichte instructie en feedback om leerlingen de doelen te laten bereiken. Tijdens of aan het einde van een schooldag wordt ook regelmatig teruggekeken met de leerlingen naar wat ze geleerd hebben, wat ze daarbij geholpen heeft en wat ze nog meer nodig hebben.

We willen dat onze leerlingen weten wat er allemaal komt kijken bij het leren van nieuwe dingen en ook dat ze weten dat we het avontuur van het leren samen aangaan. Daarom staat bij ons op De Oranjerie de reis van de beren Ben en Wazzie symbool voor het leerproces. Tijdens deze reis maken de beren van alles mee. Soms verloopt de reis heel soepel en op andere momenten willen ze bijna opgeven. We willen onze kinderen meegeven dat dit met leren ook zo gaat. Door het verhaal en de gesprekken daarover, maken we dit bespreekbaar en krijgen de kinderen ideeën over hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Wat gaan we vandaag doen, Ben? vroeg Wazzie terwijl hij zat te wiebelen op z’n stoel.

‘Vandaag gaan we avonturen vangen’ zei Ben geheimzinnig.

 

Wilt u meer weten over Leren Zichtbaar Maken op onze unieke school?  Neem dan contact op met juf Saskia Verwoerd via e-mail saskia.verwoerd@oranjerie.unicoz.nl

 

 

 

 

 

X