Schoolplan

Op De Oranjerie zijn we voortdurend bezig om wat goed is nog beter te maken. Omdat we niet alles tegelijkertijd kunnen aanpakken, maken we jaarplannen.  In een jaarplan geven we aan wat we willen behouden, wat we willen verbeteren en wat we willen veranderen. In ons Schoolondernemingsplan staan de jaarplannen voor de komende vier schooljaren.

 

Hier vindt u ons Schoolondernemingsplan:  Schoolplan_2016_2020 definitief

Als u graag mee wilt denken

Naast gesprekken over onze kinderen en hun ontwikkeling, zijn we regelmatig met ouders in gesprek over De Oranjerie. Veel van u dragen ideeën en suggesties aan of delen uw ervaringen met ons.  Dit vinden we belangrijk want samen bouwen we aan een nog betere school.

Als u ideeën, suggesties heeft voor ons dan graag contact opnemen met onze coördinatoren onderwijs. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze medezeggenschapsraad.