Tijd voor Talent

De Oranjerie is een protestants christelijk basisschool in de wijk Oosterheem. Op onze unieke school maken wij Tijd voor Talent. Daarin staan creatief denken en doen centraal. Dit doen we in de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen door onze kinderen op hun eigen niveau zoveel mogelijk uitdaging bieden. Daarnaast stimuleren we culturele vorming.

Muziek, beeldende vorming, bewegingsonderwijs, dans en wereldoriëntatie zijn vakgebieden die door onze gespecialiseerde leerkrachten aangeboden worden. Ieder vak kent jaarlijks een bijzondere voorstelling of tentoonstelling; ook dit noemen wij Tijd voor Talent.

Op onze unieke school hebben wij regelmatig Talentweken, waarin onze kinderen dingen leren die niet in het reguliere onderwijsprogramma worden aangeboden. Daarnaast hebben we musical- en koorprojecten en voeren we jaarlijks de Passion op.

Tijd voor talent MO

Wij leren samen

Op De Oranjerie is het zichtbaar dat al onze kinderen leren en ontwikkelen. We weten en kunnen samen meer dan alleen; daarom spelen en we leren we samen.

Samenwerken is één van de belangrijkste vaardigheden in het leven. Het is ook een vaardigheid die we van jongs af aan moeten leren. Daartoe gebruiken wij op De Oranjerie coöperatieve werkvormen en staat samenwerkend leren centraal. Onze kinderen leren het samenwerken door opdrachten uit te voeren in tweetallen of in teams van vier leerlingen. De leerlingen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan.

Samenwerken gaat niet vanzelf. het is vaak lastiger dan je denkt en dus leren we om samen te werken en te spelen. Hiervoor zijn luisteren, goed verwoorden wat je vindt, denkt en voelt en voor jezelf opkomen belangrijke vaardigheden. Daarnaast moet je al je talenten ontdekken en leren gebruiken .  Deze talenten zet je in voor jezelf en anderen.

https://oranjerie.unicoz.nl/berichten/het-avontuur-van-het-leren/

Wij leren met elkaar Oranjerie

Wij zien elkaar

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op De Oranjerie thuis voelt. Dat kan alleen als wij ons allemaal veilig voelen op school: kinderen, ouders en leerkrachten.

Wij leven elkaar voor hoe we met elkaar omgaan. Wij weten dat Sociaal Emotioneel leren en ontwikkelen heel belangrijk is. Daarom besteden we hier veel aandacht aan door de aanpak SEL te volgen.  Doordat wij positief met elkaar omgaan, geloven wij dat onze kinderen zich op een positieve manier zullen ontwikkelen, zowel in het leren als op sociaal en emotioneel gebied.

SEL info ouders

Wij zien elkaar Oranjerie

Wij kijken vooruit

Vooruit kijken heeft vooral te maken met de ontwikkeling van het lerende kind. Wij willen onze kinderen actief betrekken bij het leren zodat zij zelf hun doelen leren bepalen en zich daar verantwoordelijk voor voelen. Daar hebben zij ons voor nodig. Kinderen leren van ons volwassenen vooral doordat wij hen aanmoedigen in hun leerproces en hen met de juiste woorden vertellen hoe zij hierin verder kunnen. Dit noemen wij Leren Zichtbaar Maken.

Sinds eind 2016 beschikken wij over een heus ‘ontdekkingslaboratorium’ Dit OranjeriElab is een unieke leerruimte waar kinderen aan de slag gaan met Wetenschap en Techniek. Dankzij de bijzondere aankleding  en assistentie van de robots Dash & Dot, wanen leerlingen zich overal behalve in een klaslokaal. Ze leren nieuwe vaardigheden die hen verder helpen in onze steeds meer digitale wereld.

Wij kijken vooruit Oranjerie

Klik hier om onze schoolgids te bekijken