Portfolio

Op De Oranjerie heeft iedere leerling een digitaal portfolio. Hiervoor gebruiken we Schoolpoort. In hun portfoliodeel leggen onze kinderen vast waar ze trots op zijn: een moeilijke puzzel die ze hebben gelegd of een hoge toren die ze hebben gebouwd. Een uitdagende opdracht die ze hebben uitgevoerd of  een geslaagde samenwerking met een medeleerling. Een gaaf kunstwerk dat ze hebben gemaakt of een spel dat ze hebben gewonnen. Naast hun trotsmomenten gaan onze kinderen ook hun leerdoelen in Schoolpoort zetten. Met dit doel ben ik bezig en dit doel heb ik behaald.

Onze ouders krijgen toegang tot Schoolpoort van hun kind maar de inlog voor ouders is helaas nog niet gerealiseerd .Tot die tijd kunnen ouders meekijken via de inlog van hun kind.  Dit kunnen de leerkrachten ook. Zij gaan met hun leerlingen in gesprek over hetgeen de leerlingen in Schoolpoort zetten om zodoende de ontwikkeling van de kinderen te bespreken.

 

https://unicoz-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/m_wisgerhof_unicoz_nl/ESsoOaToL_VJqgc5fxp6HzQBpGSbbdlwFDFjaMZ0UZdBAw?e=0grB4X