Portfolio

Op De Oranjerie heeft iedere leerling een digitaal portfolio. Hiervoor gebruiken we Seesaw. In hun portfolio leggen onze kinderen vast waar ze trots op zijn: een moeilijke puzzel die ze hebben gelegd of een hoge toren die ze hebben gebouwd. Een uitdagende opdracht die ze hebben uitgevoerd of  een geslaagde samenwerking met een medeleerling. Een gaaf kunstwerk dat ze hebben gemaakt of een spel dat ze hebben gewonnen. Naast hun trotsmomenten zetten onze kinderen ook hun leerdoelen in het portfolio. Met dit doel ben ik bezig en dit doel heb ik behaald.

Onze ouders hebben toegang tot het digitale portfolio van hun kind en kunnen opmerkingen plaatsen. Dit kunnen de leerkrachten ook. Zij gaan met hun leerlingen in gesprek over het portfolio om de ontwikkeling van de kinderen te bespreken.

 

Bekijk hier de presentatie van het digitaal portfolio op De Oranjerie:

Seesaw

X