Betrokken ouders

Onze ouders voelen zich sterk verbonden met de ontwikkeling van hun kind. Onze kinderen hebben al heel veel geleerd voordat ze naar school komen. Daarin hebben hun ouders een grote rol gespeeld. Op De Oranjerie gaat het leren door en dat maakt dat onze ouders zich verbonden voelen met ons als school.  Ouders en teamleden gaan acht jaar lang samen werken aan het leren en ontwikkelen van onze kinderen. Wij leven voor hoe belangrijk samenwerken is en hoe het er uit ziet.

Onze ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij school:

  • gesprekken
  • Kom in de klas
  • ouderhulp
  • lid van de ouderraad
  • lid van de medezeggenschapsraad
afscheid 1213

Samenwerken en samen in gesprek

Het contact met de ouders van onze school vinden wij erg belangrijk. Zij vertrouwen immers hun kinderen aan ons toe. In het aanmeldingsgesprek benadrukken wij al dat het belangrijk is dat ouders en school vertrouwen hebben in elkaar. Met elkaar zijn we bezig onze kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Wij vragen de ouders dan ook als zij vragen hebben of er iets dwars zit dit op school te komen bespreken. Er zijn door het jaar heen vaste momenten waarop u op school uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Startgesprek

Op de tweede woensdagmiddag en –avond van het schooljaar kunt u een startgesprek voeren met de groepsleerkrachten van uw kind. Wij geven u vooraf een aantal bespreekpunten mee waar u zich op voor kunt bereiden. U wordt hier niet op een bepaalde tijd voor uitgenodigd maar u kunt zich inschrijven via Schoolgesprek. Daarnaast ontvangt u aan het begin van het schooljaar van de groepsleerkracht van uw kind een informatieblad over de groep en het leerjaar.

Rapportgesprekken

De kinderen van de groepen 1 t/m 7 krijgen twee maal per jaar een rapport, één  in januari en één in juni.  Na beide rapporten vindt een 10-minutenavond plaats waarop ouders met de leerkrachten in gesprek gaan over de ontwikkeling van hun kind. In november en februari worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek.  Ook in juni, na het tweede rapport, kunt u in gesprek met de leerkracht.

Alleen kleuters die nog maar kort op school zijn krijgen geen rapport. De kleuters die in de startgroep zitten krijgen een geschreven rapport en er wordt een menstekening toegevoegd. De groepen 1 en 2 krijgen een rapport met pictogrammen.

De groepen 3 t/m 8 krijgen een rapport met woordbeoordelingen. Ook op hun rapport staat een menstekening. Een toelichting op het rapport wordt bij uitreiking meegegeven.

Heeft u vragen omtrent de ontwikkeling van uw kind tussen beide rapporten in dan kunt u hiervoor terecht bij de groepsleerkracht. Na beide rapporten krijgt u de gelegenheid om met de leerkracht de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Is de tijd hiervoor te kort dan kunt u altijd een vervolgafspraak maken.

Kom in de klas

In de week van maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart 2018 kunnen alle ouders een bezoek brengen aan de klas van hun kind. U kunt verschillende leeractiviteiten bijwonen; er hangen intekenlijsten bi het lokaal van uw kind. Kom en neem een kijkje in de keuken van onze gave school!

kom in de klas week info voor ouders 2018