De Ouderraad

Beste ouders en/of verzorgers van de Oranjerie,

Welkom op de pagina van de Ouderraad. Wat leuk dat je een kijkje komt nemen! Op deze pagina kun je lezen wat de Ouderraad doet, wat er met de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt en wie er momenteel aan de Ouderraad deelneemt.

Wat doet de Ouderraad (OR) op de Oranjerie?

De OR bestaat uit 11 ouders van de Oranjerie die samen met het onderwijsteam en de directie werken aan het mogelijk maken van alle (feestelijke) gebeurtenissen op school, zoals Tijd voor Talent en het zomerfeest.

Daarnaast zorgt de OR ervoor dat de vrijwillige ouderbijdrage, die jullie als ouder elk schooljaar betalen, zinnig wordt besteed. Denk hierbij aan een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld het sinterklaasfeest of de schoolreis. Aan het einde van het schooljaar zullen we als OR communiceren waaraan de vrijwillige bijdrage dat jaar is uitgegeven.

Om deze activiteiten goed voor te bereiden, zijn deze onderverdeeld in commissies. Deze commissies bestaan uit leerkrachten en leden van de OR. Samen maken we van elke gebeurtenis een leuke en leerzame ervaring. Het motto van onze school is dan ook niet voor niets “tijd voor talent”!

Zoals je kunt lezen helpt de OR veel op school. Om deze activiteiten uit te kunnen voeren hebben we jullie hulp nodig. Wij zijn ons ervan bewust dat veel ouders, net als wij, fulltime of parttime werken en dus niet altijd beschikbaar zijn. Wij zijn dan ook erg blij als jullie mee kunnen helpen. Tenslotte kunnen we alleen met elkaar deze school tot een gave school maken!

help hulp ouder

Als u graag mee wilt denken

Ben je enthousiast geworden om deel te nemen aan de OR? Je mag ons altijd aanspreken maar je kan ons ook mailen: or@oranjerie.unicoz.nl!

Vrijwillige ouderbijdrage

De Oranjerie vraagt ieder schooljaar aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00 per kind. Met dit geld worden door onze Ouderraad allerlei activiteiten voor uw kind bekostigd. Natuurlijk kunt u ook meer dan het gevraagde bedrag bijdragen. Hiermee kunnen we onder meer de schoolse activiteiten voor kinderen van ouders, die het door omstandigheden financieel moeilijk hebben, bekostigen. De ouderraad stelt ieder jaar een financieel overzicht op waarin ze verantwoording aflegt.

Ouders van De Oranjerie krijgen aan het begin van ieder schooljaar bericht over het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Het bankrekening van
de ouderraad is IBAN NL93 ABNA 0478 3122 88 ten name van Ouderraad Prot. Chr. Basisschool De Oranjerie. Wilt u bij het overmaken van de bijdrage de naam en groep van uw kind vermelden?

Leden van de OR

Annemieke de Wilde
Ouderraad
Debby Jongejan-Duyvestijn
Ouderraad
Jolanda Amiabel
Ouderraad
Voorzitter
Laura Miltenburg
Ouderraad
Linda van Bethlehem
Ouderraad
Lisette de Konink
Ouderraad
Matthea van Leeuwe
Ouderraad
Secretaris
Suzanne Neef
Ouderraad
Penningmeester

X