Spotlight

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Inhoud syndiceren

Welkom op De Oranjerie

We vinden het leuk dat u een kijkje neemt op de website van onze unieke school. Wij gaan er vanuit dat u tijdens uw digitale bezoek heel veel te weten komt over De Oranjerie. Als u De Oranjerie ook in bedrijf wilt zien, kunt u zich aanmelden voor één van onze kennismakingsochtenden. Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten op De Oranjerie!

Nu alvast nieuwsgierig geworden? Klik dan op onderstaande foto. In 5 minuten stellen wij u De Oranjerie graag aan u voor.

 

Ontdekkend leren op De Oranjerie

dinsdag 25 oktober 2016
Ontdekkend leren op De Oranjerie

Tijd voor Talent  is gebaseerd op creatief denken en doen. Dit ontwikkelen onze kinderen door de creatieve en wereldoriënterende vakken maar zetten ze ook in bij Rekenen en Taal. Aanvulling hierop is sinds een aantal jaar het vak Skills - Techniek in de 21e eeuw.  Het onderwijs op De Oranjerie is uitermate geschikt voor ontdekkend en ontwerpend leren. 

We zijn een pilot gestart om ontdekkend en ontwerpend leren verder vorm te geven op onze toch al unieke basisschool. In een aantal groepen krijgt ontdekkend leren vorm door het werken in een SOLE - Self Organized Learning Enviroment. 

Deze werkwijze is ontwikkeld door Sugata Mitra, een onderwijskundige uit India die bekend is geworden van het ‘Hole in the wall’ project. In een sloppenwijk in India heeft hij een aantal computers met internet verankerd in muren en vervolgens heeft hij drie maanden lang geobserveerd wat er gebeurde. Het bleek dat kinderen erg enthousiast waren, gingen samenwerken en tot ongelofelijke leerprestaties kwamen, zonder dat daar enige vorm van instructie bij kwam kijken. De mens beschikt blijkbaar over een mechanisme waarbij je onder de juiste randvoorwaarden autonoom tot grote leerprestaties kunt komen. Deze aanpak heeft Mitra vervolgens in Engeland geperfectioneerd in de vorm van SOLE’s. 

Vandaag werkt groep 7C in een SOLE met de Little Bits, een onderdeel uit ons OranjeriElab, en gaat groep 8C een tuin ontwerpen. Morgen werken de groepen 6 in SOLE's aan hun reken- en meetopdrachten. Onze leerlingen en leerkrachten worden hierin begeleid door Arno Coenders vanuit Wetenschap & Techniek.

Ontdekkend leren op De Oranjerie
onze experts in robotica - vrienden met Dash & Dot

Schoolapp De Oranjerie

zondag 2 oktober 2016
Schoolapp De Oranjerie

Onze schoolapp De Oranjerie is te downloaden in zowel de Google als de Applestore. Met de komst van onze schoolapp verandert de functie van onze website gedeeltelijk. Op onze website kunt u voortaan vooral de informatie vinden die voor het gehele schooljaar belangrijk is.  Deze informatie verandert niet of nauwelijks gedurende het schooljaar.

We gaan de schoolapp gebruiken voor het nieuws over De Oranjerie. Daarnaast vindt u er onder meer foto's uit de groep van uw kind en ziet u onze teamleden met een directe link naar hun e-mailadres. Ook kunt u via de app bij Formulieren de afwezigheid van uw kind vanwege ziekte, artsenbezoek en zulke redenen doorgeven. Voor het aanvragen van  buitengewoon verlof dient u nog steeds een verlofformulier op te halen bij onze administratie.

Tenslotte vindt u in de app knoppen voor Agenda (activiteiten dit schooljaar), Contact (links naar alle mogelijke contact met school), Vrije dagen, de Spotlight, Seesaw (Portfolio) en de Facebookpagina van De Oranjerie.

IB-ers eerste aanspreekpunt voor ouders

donderdag 18 augustus 2016
IB-ers eerste aanspreekpunt voor ouders

Vandaag zijn ruim 630 Oranjeriërs enthousiast begonnen aan het nieuwe schooljaar. Uit alle begroetingen en  gesprekken blijkt dat heel veel kinderen, teamleden en ouders zin hebben om er weer een mooi jaar van te maken.   

Onze Intern Begeleiders (IB-ers) zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. Mocht u vragen, opmerkingen of loftuitingen hebben dan kunt u naar:

juf Annelies Domburg - leerjaar 1 & 2  - werkdagen: maandag, dinsdag en om de week donderdag of vrijdag

juf Marlene van Aerde - leerjaar 3,4 & 5 werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

juf Daniëlle van Meenen - leerjaar 6, 7 & 8: dinsdag, donderdag en vrijdag

Naast de vertrouwde IB ruimte op de eerste etage van Sumatra is er nu ook één op de eerste etage van ons gebouw aan Zanzibarplein. Hier kunt u juf Annelies en juf Daniëlle veeal vinden. Juf Marlene zit meestal in de IB- ruimte in Sumatra.

juf Marlene van Aerde - leerjaar 3, 4 en 5
juf Daniëlle van Meenen - leerjaar 6, 7 en 8
juf Annelies Domburg - leerjaar 1 & 2

Nieuw op De Oranjerie: kennismakingsochtenden nieuwe leerlingen

maandag 13 juni 2016

Dank voor uw belangstelling voor onze unieke basisschool!  Uw heeft ongetwijfeld al informatie over De Oranjerie verkregen via deze website, Facebook of andere Oranjerieouders.  Om nog meer over onze school te weten te komen, kunt u zich aanmelden voor een kennismakingsochtend. De kennismakingsochtend komt in de plaats van de individuele kennismakingsgesprekken die we tot op heden met nieuwe ouders hebben gevoerd.

Tijdens een kennismakingsochtend kunt u, samen met andere ouders, uw verwachtingen met ons delen. Wij zullen u in woord en beeld laten ervaren hoe onze school georganiseerd is en wat wij van u en uw kind verwachten. Noodzakelijk is bijvoorbeeld dat u de christelijke uitgangspunten van onze school onderschrijft. Naast een interactieve presentatie in de aula, laten wij u in kleinere groepen De Oranjerie in bedrijf zien. Een kennismakingsochtend strat om 09.00 uur en duurt tot 10.30 uur.

In het schooljaar 2016 / 2017 organiseren we een aantal kennismakingsochtenden: 

maandag 3 oktober 2016

dinsdag 1 november 2016

woensdag 7 december 2016

vrijdag 20 januari 2017

donderdag 2 februari 2017

maandag 13 maart 2017

dinsdag 4 april 2017

woensdag 10 mei 2017

vrijdag 9 juni 2017

U kunt zich aanmelden voor een kennismakingsochtend via administratie@oranjerie.unicoz.nl  Deze ochtenden zijn bedoeld voor ouders met kinderen jonger dan 4 jaar. Ouders van kinderen, die al op de basisschool zitten, kunnen nog wel een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.  

Voorlichting voorlopig schooladvies leerjaar 7

dinsdag 24 mei 2016
Voorlichting voorlopig schooladvies leerjaar 7

Klik hier voor presentatie van het voorlopig schooladvies leerjaar 7

Voorlichting voorlopig schooladvies leerjaar 7

De Oranjerie werkt mee aan de aktie Doe Goed in Zoetermeer 2016

vrijdag 20 mei 2016
De Oranjerie werkt mee aan de aktie Doe Goed in Zoetermeer 2016

Ook dit jaar zet De Oranjerie zich weer in voor de aktie Doe Goed in Zoetermeer (DIGZ). Tijdens onze jaarlijkse afsluiting Beeldende Vorming kunt u de creatieve creaties van onze kinderen in 2D en 3D bewonderen. Daarnaast is het mogelijk om workshops te volgen of een speurtocht te doen. Omdat deze afsluiting ook in het teken van de Week van het Goede Doel staat, vragen we hiervoor een donatie voor DGIZ. Wij hopen jullie allemaal te zien op maandag 30 mei a.s. in de ZOOranjerie.

 

Klik hier voor de flyer van Doe Goed in Zoetermeer

De Oranjerie werkt mee aan de aktie Doe Goed in Zoetermeer 2016

Presentatie werkweek Texel 2016

vrijdag 20 mei 2016
Presentatie werkweek Texel 2016

Op maandag 6 juni a.s. vertrekken onze groepen 8 richting Texel voor een week lang leren in de natuur. In de bijgevoegde presentatie vindt u het programma van de werkweek. Klik hier voor het werkweekprogramma 2016.

Nieuwsbrief 23 Passend Onderwijs

donderdag 14 april 2016

De meest actuele nieuwsbrief Passend Onderwijs PO van het samenwerkingsverband Zoetermeer vindt u hier.

Skills op tweede plaats Unicoz Innovatieprijs

woensdag 6 april 2016
Skills op tweede plaats Unicoz Innovatieprijs

We zijn blij en trots op deze prijs voor het vakgebied dat we zelf hebben ontwikkeld. Onze kinderen kunnen hun creatief denken en doen ontwikkelen door een combinatie van beeldende, sociale, technische en digitale vaardigheden gekoppeld aan Mediawijsheid en presentatie. Hier is de link naar onze introductieviedeo: https://m.youtube.com/watch?v=WeXfeKz1c3Q&feature=youtu.be

Skills op tweede plaats Unicoz Innovatieprijs
Skills op tweede plaats Unicoz Innovatieprijs

Wat is uw mening over Scholenopdekaart.nl? Doe mee aan het onderzoek!

dinsdag 5 april 2016

Kent u de site Scholenopdekaart.nl al? Onze school heeft hier een eigen SchoolVenster, waarmee we onszelf presenteren aan de buitenwereld. De site houdt momenteel een bezoekersonderzoek, waarbij uw mening wordt gevraagd over bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid en wat u belangrijke informatie vindt.

Dat onderzoek is belangrijk voor onze school, want hoe beter de site, hoe beter ons SchoolVenster bezocht wordt. En dat levert ons niet alleen nieuwe aanmeldingen op, maar ook goed geïnformeerde ouders.

Hoe kunt u meedoen aan het onderzoek?
Ga met uw laptop of PC naar Scholenopdekaart.nl (deelname via tablet of smartphone is helaas niet mogelijk). De vragen verschijnen vanzelf in beeld. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten en bestaat uit twee afzonderlijke delen: één voor en één na uw bezoek aan de site. Zorg dat u beide delen volledig afmaakt, dit is belangrijk voor de resultaten. Alvast bedankt voor uw medewerking!