Onderwijs & ICT

Onze kinderen groeien op in wereld waaruit computers niet meer weg te denken zijn. Heel veel dagelijkse gebruiksvoorwerpen zijn digitaal of worden door computers aangestuurd. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen deze digitale middelen niet alleen gebruiken maar ook dat ze er zelf dingen mee kunnen ontwerpen en maken. Om die reden ontdekken en ontwikkelen kinderen op De Oranjerie ook hun digitale talenten.

In de kleutergroepen werken onze kinderen veelal met iPads. Ze leren de voorbereidende stappen van het programmeren. Daarnaast kunnen ze zichzelf presenteren in hun digitaal portfolio met foto´s en filmpjes.

Vanaf leerjaar 3 werken onze kinderen met Chromebooks. Met deze laptops kunnen ze de leerstof digitaal verwerken maar we vinden het belangrijk dat ze dit ook met behulp van pen en papier kunnen.  Daarnaast gaan verder op de leerlijn programmeren en geven ze hun digitaal portfolio zelf vorm.

Op de pagina van onze leerlingen kunt u binnenkort een aantal digitale creaties van onze leerlingen bewonderen.

Plan Onderwijs & ICT

Onze digitale leeromgeving hebben we in de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd. In het bijgevoegde plan Onderwijs & ICT kunt u zien van waar we komen en waar we naar toe gaan. We zijn trots dat we voor onze kinderen het overgrote deel van de doelen hebben gehaald. In 2018 evalueren we het plan en stellen we, aan de hand van de resultaten, nieuwe doelen voor de komende jaren op.

plan Onderwijs en ICT 2015 2018

Leerlijn programmeren

Werken met Snappet

In het voorjaar van 2018 zijn we gestart met Snappet in de leerjaren 5 tot en met 8. Deze adaptieve, digitale aanpak stelt onze kinderen in staat om aan hun eigen leerdoelen te werken. Dit combineren we met directe feedback en het zichtbaar maken van  de leerontwikkeling van onze kinderen.

In eerste instantie werken we met Snappet in het vakgebied rekenen maar dit zal worden uitgebreid naar andere vakgebieden. Alle leerlingen kunnen op De Oranjerie gebruik maken van een eigen Chromebook. Deze is eigendom van school en blijft ook op school.

Voor meer informatie over Snappet verwijzen wij u  de website:

https://nl.snappet.org/